Bender Coaching

RET Handboek voor ouders

Anders denken en ontspanning in het ouderschap krijgen.

RET Handboek voor ouders Roderik Bender

RET-Handboek voor ouders

Dit handboek geeft de hedendaagse ouder handreikingen over hoe emotioneel om te gaan met lastige situaties in de opvoeding. De ondertitel “anders denken en je ontspannen voelen” geeft mooi aan wat het boek beoogt. Door je gedachten over zaken die je kinderen en jou aangaan onder de loep te nemen en te veranderen, kun je een hoop onnodige stress en vertwijfeling in de prachtige maar lastige opvoedingsopdracht verminderen.

De auteurs illustreren denkpatronen van vijf oudertypen (de stellige, de ijverige, de bezorgde, de moeiteloze en de gezellige ouder). Invoelbare maar soms onhandige denkpatronen waarvoor ze de lezer concrete suggesties geven voor alternatieve zienswijzen die helpen om een ander perspectief en meer ontspanning in het ouderschap te krijgen.

Bestellen

Recensies

(afkomstig van Bol.com)

A. de Jong

Rationeel Emotieve Training (RET) is een beproefde therapie die helpt om te gaan met emoties. Deze vorm is nu vertaald voor ouders.
De opvoeding van kinderen kan heftige emoties meebrengen. Dit kan onzeker maken. RET helpt om de gedachten achter de emotie te doorgronden en om te zetten in beter werkende gedachten. Er zijn zes stappen die eerst worden uitgelegd. Dan is er aandacht voor verschillende oudertypen. Beide staan samengevat op een bijgeleverde boeklegger. Na een samenvatting volgen praktijkvoorbeelden en een nawoord. Iconen in de tekst verwijzen naar de verschillende stappen.
Een prettig leesbaar boek dat nu eens niet over opvoedingsproblemen gaat, maar over de ouder zelf.

Roderik Bender quote Verontrustende gedachten