Bender Coaching

Je kunt me nog meer vertellen!

Dit boek dat inmiddels in de derde herziene druk is verschenen, gaat over alledaagse communicatie op de werkvloer. Communiceren, het lijkt zo gemakkelijk. We doen het immers iedere dag. Maar hoe vaak merkt u niet dat uw boodschap niet goed overkomt? En hoe vaak begrijpt u de ander niet omdat u aan zijn 'halve woord' niet genoeg hebt? Misverstanden zijn dan zo geboren. Herkent u dit? Dan is "Je kunt me nog meer vertellen!" een boek voor u.

Op een speelse manier maakt u kennis met de belangrijkste principes van communicatie en krijgt u handvatten aangereikt om uw eigen communicatie te verbeteren.
Waar veel communicatieboeken uitgaan van de theorie en deze illustreren met casuïstiek, draait dit boek dat om. We volgen het verhaal van de jonge Erik die aan zijn eerste baan is begonnen in een organisatie met veel gedoe. Tussendoor voorzien korte katernen met de gangbare communicatiemodellen de lezer van ondertiteling: hoe werken machtsspelletjes, hoe ontstaan misverstanden tussen mensen, en wat kun je eraan doen om ermee om te gaan?

Bestellen bij Thema

Recensies

Volkskrant (25/9/2001)
De auteurs trachten hun lezers vooral bewust te maken van de uiteenlopende wijzen waarop mensen informatie verstrekken en verwerken. ..... Een aardig boek voor kantoor- en productiemedewerkers die beter willen leren communiceren.

Het Ondernemersvak (nr 3, juni 2001)
Op een speelse manier maakt de lezer kennis met de belangrijkste principes van communicatie en worden hem handvatten aangereikt om de eigen communicatie te verbeteren.

F & O (mei 2001)
. ..door de onderwerpen die de auteurs gekozen hebben, krijgt de lezer inzicht in hoe je zorgvuldiger en helder kunt communiceren. Want begrijpen en begrepen willen worden, daar draait het uiteindelijk toch om.